Råd til pårørende

Her kan du, som pårørende til en piskesmældsramt, finde gode råd til, hvordan du kan håndtere det at have en piskesmældsramt tæt på dig.

Gode råd:

• Hav tillid til den piskesmældsamte – tro på at klagerne over smerter og andre gener er sande

• Accepter at den piskesmældsramte har fået en ændret tilstand

• Accepter op- og nedture – det svinger hele tiden

• Vis forståelse

• Gør ikke tilstanden til et tabu

• Accepter at de gode råd man giver, ikke altid bliver fulgt

• Spørg efter konkrete ting du kan hjælpe med i hverdagen

• Vær fleksibel

• Giv den piskesmældsramte luft – og meget lang snor, men involver din partner i dine gøremål.

• Accepter piskesmældsskaden som en del af hverdagen – forhold jer til de vilkår der nu en gang er, og indret jer efter det. Det vil sige, at du som partner til en piskesmældsramt ofte vil være den, der får hverdagen – med tøjvask, rengøring og madlavning – til at hænge sammen.

• En piskesmældsskade kan vare hele livet, men hvis den tages alvorligt, kan tilstanden blive bedre og bedre med tiden.
lille-blomst2Mere om det at være pårørende:
Er man ramt af en varig piskesmældsskade har man en kronisk sygdom.

Det vil sige, at man ikke bliver rask, og at både den piskesmældsramte og familie, venner og øvrig omgangskreds skal forstå diagnosen, og lære at leve med den  – og lære at leve med de forandringer, der følger med.

Det stiller store krav til alle parter om at vise forståelse, og om at være rummelig. Og man skal give tid til, at de nye-livsvilkår og den nye situation kan falde på plads.

Når du er pårørende til en person med piskesmæld, er du pårørende til en person, der har kroniske smerter og andre gener. Det er vigtigt, at du som pårørende ved noget om piskesmæld. Det kan hjælpe med til, at du bedre forstår din pårørendes reaktioner.

Som pårørende kan det tage tid at vænne sig til at leve med,at en af dine nærmeste har piskesmæld, og det kan måske være svært at rumme diagnosen. Hvis du har det sådan, er det vigtigt, at du har nogen at tale med og ”læsse af på”. Det kan være nære venner eller familie, det kan være din praktiserende læge eller en god kollega, der kender dig godt.

Lad ikke sygdommen være ”underlægningsmusik” for familiens samvær. Tal om de konkrete problemer med jævne mellemrum, og sørg for at finde løsninger, der tilgodeser alle i familien og ikke kun den sygdomsramte. Forsøg at bevare livskvaliteten. Positive oplevelser i hverdagen, eksempelvis fælles fritidsaktiviteter betyder, at piskesmældet-situationen ikke overskygger det hele. Find ud af, hvordan I bedst muligt sikrer livskvaliteten for hele familien, også selv om det indebærer, at den piskesmældsramte til tider må træde i baggrunden til fordel for andre i familien.

bornTal åbent om sygdommen – også hvis der er børn i familien. Børn kan have brug
for at vide, at det ikke er en dødelig sygdom. Forældrerollen skal stadig skal være den samme, selv om præmisserne er ændrede.

Skal man tilbyde hjælp spontant, eller hvordan skal man forholde sig? Gå ikke rundt og forsøg at gætte om din pårørende har brug for praktisk hjælp.

Når der er brug for hjælp, så lav nogle klare aftaler om, hvordan tingene skal løses. Der skal siges til, hvis der er behov for hjælp, og forvent ikke at man skal hjælpe, hvis der ikke bliver sagt noget. Klar kommunikation mellem parterne er vigtig.

Accepter at den piskesmældsrame har mange smerter, har svært ved at koncentrere sig og hurtigt bliver træt. Den piskesmældsramte kan ikke længere overkomme og overskue det samme som tidligere.

Det er vigtigt at huske, at piskesmældsramte er meget stresspåvirkelige, og derfor ofte kan have svært ved at klare situationer, hvor stressniveauet er højt.

Planlægning kan være svært for et menneske, der er ramt af piskesmæld, da man aldrig ved, hvordan man har det. Lad ikke sygdommen dominere og så at sige tage magten, men planlæg normalt og vær så forberedt på, at aktiviteten eller arrangementet eventuelt må aflyses eller udsættes. Måske kan man på forhånd aftale, at den piskesmældsramte kun deltager i en kortere del af aktiviteten.

Husk: En piskesmældsskade kan vare hele livet, men hvis den tages alvorligt, kan tilstanden blive bedre og bedre med tiden.

Allervigtigst er det at holde modet oppe – selvom det til tider kan være svært.