Hvad er pisksmæld / whiplash

whiplash-informationPiskesmælds-skade
På engelsk hedder det whiplash og på dansk hedder det piske-smæld.

Hvordan sker skaden
Indtil for få år siden mente man, at et piskesmæld kun opstod ved en bagfra kommende kollision, men i dag er det almindeligt udbredt, at piskesmæld også kan opstå ved kollisioner, der kommer forfra eller fra siden. Den typiske piskesmælds-skade opstår altså hos fører eller passagerer i bil, der påkøres bagfra, forfra eller fra siden.

Men andre skade-situationer kan medføre en tilsvarende voldsom bevægelse i halshvirvel-søjlen, fx fald med kraftig rotation af kroppen, og vold som ved direkte traumer eller slag mod hovedet.

Umiddelbart efter, at piskesmælds-læsionen er indtruffet, oplever den tilskadekomne typisk muskelsmerter i nakke- og halsregion og hovedpine.

Disse smerter kan klinge mere eller mindre af i løbet af nogen tid, og herefter blive fulgt af bllandt andet svimmelhed, tab af koncentrationsevne, hukommelsesproblemer, udtalt træthed, hurtig udtrætning og kognitive funktionstab af forskellig art, smerter i arme og ryg, føleforstyrrelse, kæbesmerter og syns- og læsevanskeligheder samt depression.

Følger af en piskesmælds-skade rammer den skadelidte direkte, men indirekte også skadelidtes nære pårørende og familie.